NOG Collectie ontsloten op internet

 

Om de zichtbaarheid van de NOG Collectie te vergroten is in 2012 hard gewerkt aan het realiseren van een online catalogus.

Thomassen_Maurice-379-072dpi.jpg

05 October 2012

 

Eens in de zoveel jaar kan een catalogus worden uitgebracht. De laatste catalogus Anything but homeless dateert al weer van 2006. Tijd dus om de werken die na 2006 zijn aangekocht in beeld te brengen. Gecombineerd met de wens om de zichtbaarheid van de NOG Collectie te vergroten, werd het plan opgepakt om een website te bouwen.

Centraal op de website staan uiteraard de collectie en de kunstenaars.  Maar er is meer over de collectie te vertellen. Hoe is de collectie ontstaan, welke tentoonstellingen zijn er geweest, waar zijn kunstwerken van de Collectie te zien en bij wie moet ik zijn om voor bruikleen van kunstwerken in aanmerking te komen?