Over de organisatie

 

NOG Collectie geschonken aan Stedelijk Museum Schiedam

Verhoef_Toon-266-072dpi.jpg

 

Stichting Beheer is niet langer eigenaar van de NOG Collectie, een verzameling moderne kunst die ruim 500 werken van 105 kunstenaars omvat. De werken worden geregeld uitgeleend aan musea en culturele instellingen.

In oktober 2020 werd een schenkingsovereenkomst getekend waarin is vastgelegd dat de NOG Collectie met ingang van 1 januari 2021 geschonken wordt aan het Stedelijk Museum Schiedam.

Dit museum is al sinds 2013 verantwoordelijk voor het beheer en behoud van de NOG Collectie. Conservator: Catrien Schreuder, Stedelijk Museum Schiedam.

De NOG Collectie wordt onderdeel van de museale collectie van het Stedelijk Museum Schiedam maar blijft als afzonderlijke collectie zichtbaar.

Stichting Beheer heeft de schenking gepaard laten gaan met een donatie aan het Stedelijk Museum Schiedam. Ook is een bedrag beschikbaar gesteld voor de organisatie van een overzichtstentoonstelling met werken uit de NOG Collectie.

------------------------------------

Stichting Beheer SNS REAAL is met ingang van 1 september 2013 een alliantie aangegaan met het Stedelijk Museum Schiedam. Het museum is verantwoordelijk voor  het beheer van de collectie. Eigenaar van de NOG Collectie is Stichting Beheer SNS REAAL. Het Stedelijk Museum Schiedam maakt ook  tentoonstellingen waarbij de collectie van het museum en de NOG Collectie het uitgangspunt zijn.

Conservator van de NOG Collectie per 2020 is Catrien Schreuder, Stedelijk Museum Schiedam.  Zij volgt Colin Huizing op, die conservator van de NOG Collectie was van 2016 - 2019. Eerdere conservatoren waren Nicole Theeuwes (2013  - 2016), Corrie van der Veen (2001 - 2013) en Frits Becht (1994 -2001).

Stichting Beheer SNS REAAL is de voormalig meerderheidsaandeelhouder van SNS REAAL. De stichting heeft als statutaire doelstelling het doen van uitkeringen met een ideële of sociale strekking. Jaarlijks stelt Stichting Beheer  een budget ter beschikking aan Fonds 21 voor de ondersteuning van sociaal maatschappelijke projecten en projecten in de sfeer van kunst & cultuur .

 ------------------------------------

Om de zichtbaarheid van de NOG Collectie te vergroten is eind 2012 deze website gelanceerd.

Centraal staan uiteraard de collectie en de kunstenaars, maar ook is te lezen hoe de NOG Collectie is ontstaan, welke tentoonstellingen er zijn geweest, waar kunstwerken van de collectie te zien zijn en hoe een aanvraag voor bruikleen kan worden ingediend.

  ------------------------------------